Hindadest, tingimustest ja vastutustest

Kui hakkame koostööd tegema, tähendab see ärisuhte tekkimist. Kõikide ärisuhete juurde kuulub teatud määral lepingulist teksti – see, mis üldiselt on dokumendi tagumisel leheküljel kirbukirjas. Seega tasub see kokkuvõte hoolikalt läbi lugeda.

Hinnad

Kasutan projektipõhist hinnakujundust. Meile mõlematele on kasulik, et kõigepealt räägime selgeks, mida su eesmärgi saavutamiseks peab tegema ja kuidas see kõige kuluefektiivsemalt teha. Siis annan tervele projektile hinnapakkumise. Meil ei kunagi teki vajadust sellel teemal vestelda, miks läks töö tegemiseks 10 tundi 8½ või 12 asemel.

Erandeid on kaks. Väiksemate ja kiirete, ning selliste tööde, mille puhul ajakasutus on määrav tegur (nagu suurte tabelite korrektuur, kiired tõlketööd, intervjuud, koosolekud või videosubtiitride ajastamine), võib olla mõistlik töötunnipõhist hinda kasutada. Selles lepime kokku enne tööga alustamist.

Nagu meie mõlemad hästi teame, esineb juhuseid, et töö valmimise tähtaeg on pigem tundide kui päevade küsimus. Annan ennast alati parima, aga kiirtöödele kehtib 50 protsendi lisatasu. Kiirtööd on ka nädalavahetustel, riiklikute pühade jne. ajal kliendi soovil tehtud töö. Üldiselt ei tasu selle peale loota, et töö valmib üle öö.

Miinimumtasu, mis katab administratiivseid, raamatupidamis- ja muid kohustuslikke kulusid, on 150 eurot projekti kohta.

Kõikidele hindadele lisandub käibemaks, kui töö antakse üle Eesti Vabariigis asetsevale tellijale.

Tingimused

Soovitud muudatustest üle antud tekstisse tuleb teada anda 5 tööpäeva jooksul. Vastasel juhul on mul õigus oletada, et see on esialgsel kujul vastu võetud. Kui juba ette on teada, et teie ettevõtte heakskiiduprotsess võtab rohkem aega, palun sellest mind teavitada. Üldiselt piisab teksti lõpliku vormi saavutamiseks 1–3 korrektuurist. Kui veel seitsmendal ringil vestleme vahemärkide teemal, emb-kumb meist ei tee oma tööd professionaalselt.

Tööülesande muudatused töö kestes, lisamaterjali tootmine ja muud põhjalikud muudatused kokku lepitud töö mahus toovad kaasa lisandunud tööle vastava lisatasu.

Kohaletoimetamine toimub üldjuhul salvestades valmis töö veebi, nn. pilve (Google Drive, OneDrive, Dropbox jt.), kust see on alla laaditav.

Konfidentsiaalsus on 100-protsendiline. Kõik sensitiivne informatsioon, millest saan teada seoses projektiga, jääb meie kahe vaheliseks. Jätan endale õiguse kasutada tehtud töid oma referentsidena, anonüümselt kui vaja.

Saadan arve pdf-failina e-posti teel või elektroonilise arvena. Kui vajad arvet paberkandjal, palun anna ette teada.

Arve tuleb maksta korraga ja kogusummas pangaülekandega Linkama OÜ kontole Swedbankis või SEB-s. Arvete tasumise tähtaeg on, kui teisiti ei ole eelnevalt kokku lepitud, arve kohale saabumisele järgneval pangapäeval. Viitenumber või arve number tuleb ülekandele märkida.

Vastutused

Linkama OÜ vastutab selle eest, et tööülesanne saab täidetud kokku lepitud tähtajaks kokku lepitud tingimustel ning selle eest, et üle antud töö on immateriaalseadusandluse mõistes originaalteos.

Tellija vastutab selle eest, et avalikustatav tekst on sisuliselt õige ja juriidiliselt korrektne. Linkama OÜ poolt üle antud ja tellija poolt heaks kiidetud tekstisse enne avalikustamist tehtud muudatuste eest ei Linkama OÜ võta mingit vastutust.

Veel üks asi: ärisuhe on alati kahepoolne. Mina ehk Linkama OÜ võtan endale kohustuse toimetada kokku lepitud töö kokku lepitud ajaks. Vastastikkuse põhimõtte kohaselt palun tellijal omapoolne arve maksmise kohustus õigeaegselt täita. Tänan juba ette!

Tekkis küsimusi?

Kui ülaltoodud asjad tekitasid küsimusi või ei seletanud ma midagi piisavalt selgelt, võta julgelt ühendust.

teenused »   esilehele »

© Linkama 2019 · küpsised & privaatsus