Küpsised ja privaatsus

Linkama OÜ töötleb isikuandmeid vastavuses Euroopa Liidu Isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR, EU 2016/679) ja Eesti Vabariigi seadustega.

Kodulehte külastades teie isikuandmeid ei koguta. Teil on võimalus esitada isikuandmeid vabatahtlikult meililistiga liitumisel, päringuid tehes või tellimust sooritades. Teilt küsitakse:

Kogume ja töötleme isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Käesolev veebisait võib saata väikeseid faile ("küpsiseid") teie arvutitele ja mobiilseadmetele, mida on vaja selle veebisaidi toimimiseks ja et koguda anonüümset veebianalüüsi. Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel kasutaja seadmesse ning võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused, külastusstatistika jms. Kõik brauserid on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid brauseri seadeid saab muuta selliselt, et brauser keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.

Kogume ja analüüsime anonüümset veebistatistikat selle kohta, kuidas kasutajad veebilehte kasutavad. Teeme seda kasutades tarkvara, mis käsitleb andmeid anonüümsetena.

Linkama OÜ ei edasta kliendi andmeid teistele isikutele ega väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda. Me käsitleme teie isikuandmeid konfidentsiaalsetena.

Isikuandmete hoidla on kaitstud vajalike IT tehniliste ja organisatoorsete kaitsemeetmetega. Kuigi me kasutame rangeid turvalisuse reegleid nende isikuandmete kohta, mis on meie keskkonda jõudnud, internet ei ole kunagi täiesti turvaline ja me ei saa garanteerida teie poolt saadetud andmete turvalist edastust meieni. Andmete saatmise turvalisus on alati teie enda risk.

Kui te olete avaldanud nõusoleku oma isikuandmete teatud viisil kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks, võite selle nõusoleku tulevikus igal ajal tagasi võtta. Kooskõlas kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega on teil õigus:

Taotlus peab võimaldama teie isikut üheselt identifitseerida. Oma õiguste teostamiseks ja taotluse edastamiseks võtke palun meiega ühendust kirjalikult, kas e-posti teel aadressil contact@linkama.com või tavapostiga kodulehel välja toodud aadressil. Palun arvestage, et te saate nõuda oma isikuandmete kustutamist, töötlemisele piirangu seadmist vm ainult juhul, kui see on kooskõlas seadusliku alusega ja andmekaitset käsitlevate õigusaktidega. Kaebuste korral on teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele.

Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik teie soovitud teenuste osutamiseks. Kui isikuandmeid ei ole kasutatud järjest 3 aasta jooksul, siis kustutame teie isikuandmed või muudame teie isikuandmed anonüümseks, välja arvatud juhul, kui kohalduvad kohustuslikud säilitamisnõuded. Isikustamata kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.

Käesolevat veebisaiti kasutades olete siintoodud tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Tekkivate küsimuste korral võtke ühendust e-posti aadressil contact@linkama.com.

teenused »   esilehele »

© Linkama 2019 · küpsised & privaatsus